hulpactie st maartenn

Hulpactie Kunst & Cultuur Estafette Sint Maarten

   Terug naar nieuws
15 januari 2019 08:43
Kunst & Cultuur Estafette Sint Maarten

Op woensdag 6 september 2017 heeft orkaan Irma grote schade aangericht in het Caribisch gebied. Met name het eiland Sint Maarten werd zwaar getroffen. De orkaan raasde met windsnelheden van ruim boven 300 kilometer per uur over het eiland, met als gevolg dodelijke slachtoffers, tientallen gewonden en meer dan 90 % van de gebouwen en huizen beschadigd.

Op 12 september bezocht Koning Willem Alexander Sint Maarten. Om de vernietigende gevolgen van orkaan Irma te zien en vooral ook om de bewoners persoonlijk te steunen bij deze ramp. Op 2 december 2017 bezochten Koning Willem Alexander en Koningin Maxima het getroffen Koninkrijksdeel. Ook met veel aandacht voor de kinderen van Sint Maarten. Direct bij zijn eerste bezoek op 12 september 2017 liet onze Koning weten dat Sint Maarten altijd in zijn hart zit en dat we in goede en slechte tijden in Nederland klaar staan vooor Sint Maarten.

Aansluitend bij die opmerking van Koning Willem Alexander heeft Stichting Oranjefeesten Apeldoorn/Dutch Orange Company B.V. samen met het Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van Sint Maarten, enkele bekende Caribische kunstenaars, Galerie ʻDe Aventurijnʼ in Epe en Stichting Antilliaans Arubaans Beraad Apeldoorn een plan voor hulp aan bewoners van Sint Maarten ontwikkeld. Het doel: inzamelen van middelen, financieel en materieel, voor hulp en ondersteuning van de kunst- en cultuurcentra, voor vervanging van vernielde materialen, voor leerlingen, kunstenaars, voor cursussen, opleidingen en exposities.

Op Koningsdag 2018, onze Nationale Oranje Feestdag in het Nederlandse Koninkrijk, wordt de hulpactie ‘Kunst & Cultuur Estafette Sint Maarten’ in Apeldoorn gepresenteerd. De uitvoering loopt door tot Koningsdag 2019. Het resultaat van de hulpactie wordt dan in Apeldoorn bekendgemaakt.

Caribische kunstenaars in Nederland en op Sint Maarten, het Hoofd Cultuur van Sint Maarten, de directies van het National Institute of Arts, het Cultureel Centrum en de Bibliotheek, allen op Sint Maarten, zijn inmiddels bij de organisatie en uitvoering betrokken.

Caribische kunstenaars in Nederland dragen bij aan een speciale Kunst en Cultuur Verjaardagskalender. Met ‘Vorsten van Oranje’, schilderijen door Gustave Nouel en glasobjecten van Bikkel en Melvin Anderson.
Deze kalender is vanaf Koningsdag 2018 verkrijgbaar.

Door schenking verkregen unieke glasobjecten van Bikkel, Melvin Anderson, Tetterode Glass Studio Amsterdam en kunstwerken van Gustave Nouel en andere kunstenaars zullen op een speciale veiling te koop worden aangeboden.

Beeldend kunstenaars van Sint Maarten en Nederland zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan verkoopexposities.

In samenwerking met de Overheid en het National Institute of Arts op Sint Maarten worden mogelijkheden onderzocht voor de uitvoering van culturele uitwisselingsprogramma’s en workshops.
Op initiatief van glaskunstenaar Bikkel worden onder de titel ʼKunstbibliotheekʼ teken- en schilderlesboeken ter vervanging en/of aanvulling ingezameld voor gebruik op Sint Maarten.

Door middel van sponsoring zullen vernielde teken- en schilder benodigdheden worden vervangen en aangeboden aan de Kunstcentra op Sint Maarten. Voor gebruik bij lessen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen zijn uitgenodigd bij te dragen aan ‘Kunst en Cultuur Estafette Sint Maarten’.

Vragen en contact over mogelijkheden tot deelname aan de hulpactie via onze website: www.dutchorangecompany.nl
Giften zijn welkom via rekeningnummer NL03 INGB 0006 9038 44, t.n.v. Dutch Orange Company B.V., o.v.v. Hulpactie Sint Maarten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan ʻKunst & Cultuur Estafette Sint Maarten’.