Vlaggetjes voor K055 – versie 4

Nieuwe voorzitter

   Terug naar nieuws
10 februari 2022 15:06

Nieuwe voorzitter Stichting Oranjefeesten Apeldoorn

Hans Tuenter (49) heeft onlangs het voorzitterschap van de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn overgenomen van Simon Boon.

Hans is in het dagelijks leven relatiemanager in de cybersecurity sector. In zijn voorzitterschap bij de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn wil hij waardevolle tradities voortzetten, maar ook ruimte bieden voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Naast een groot feest vormt Koningsdag een belangrijke economische factor voor Apeldoorn met jaarlijks 60.000 bezoekers. Hans benadrukt daarom dat een evenement als Koningsdag alleen georganiseerd kan worden met medewerking van vele partijen en vrijwilligers. Zodoende vormt Koningsdag een feest dóór Apeldoorn vóór Apeldoorn.

In 2020 en 2021 staken de Corona maatregelen een spaak in het wiel van de feestelijke Koningsdag in Apeldoorn. De behoefte aan verbinding tijdens Covid tijd maakt volgens Hans duidelijk dat er onder de bewoners van Apeldoorn meer dan ooit behoefte bestaat aan verbondenheid, ontmoeting en feest. “Persoonlijk besef ik door de Covid situatie ook hoe waardevol de kleine dingen kunnen zijn; het verkopen van speelgoed op een kleedje, een eerste muzikaal optreden op straat, dansen bij een optreden in het Oranjepark, meedoen aan een spel in het Beekpark en een suikerspin halen op de Koningskermis. Het zou mooi zijn als we deze ‘kleine dingen’ in 2022 tijdens een grootschalige Koningsdag weer kunnen verwezenlijken”, aldus de nieuwe voorzitter.

Tenslotte geeft Hans aan dat 2022 de uitgelezen kans biedt om het koninklijke én groene imago van Apeldoorn te versterken. Paleis Het Loo heeft vanaf 2018 gewerkt aan een grootscheepse vernieuwing en verbouwing die in 2022 wordt afgerond. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft mede in dit kader besloten om haar landelijke congres in 2022 in Koninklijk Apeldoorn te organiseren. De Stichting Oranjefeesten Apeldoorn heeft als gastheer samen met de gemeente Apeldoorn een prachtig programma samengesteld. Een vorstelijke kans om Apeldoorn landelijk te profileren als koninklijke en groene stad.

Namens alle bestuursleden en vrijwilligers heten we Hans van harte welkom bij Stichting Oranjefeesten Apeldoorn! We wensen hem veel succes, plezier en oranje feestelijkheid toe in zijn nieuwe functie.