goeie

Informatie verkoopvergunning

Verkoopvergunning Koningsdag 2023

Aanvraag verkoopvergunningen voor Koningsdag 2023 in Apeldoorn
De Dutch Orange Company BV (DOC) verzorgt de verstrekking van commerciële verkoopvergunningen aan ondernemers op Koningsdag in Apeldoorn. De DOC is een volledige dochteronderneming van de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn.

Als je als ondernemer een vergunning wilt voor de commerciële verkoop, kun je je aanmelden op onze website www.k055.nl. Hier vind je het aanmeldingsformulier voor ondernemers onder www.k055.nl/aanmelden-ondernemers/.


Ook tref je hier alle informatie aan over de beschikbare faciliteiten en kun je je voorkeur voor een standplaats aangeven en eventueel een tweede verkooppunt aanvragen. Bij het invullen zijn een aantal velden verplicht om de aanmelding te kunnen verzenden.  Alleen online aanmeldingen via dit formulier worden behandeld.

De aanmeldingstermijn is tot en met donderdag 31 maart 2023

Koningsdag Apeldoorn wil aantrekkelijk zijn voor jou als ondernemer. Wij hechten ook groot belang aan een langdurige en stabiele relatie met focus op Apeldoornse en regionale ondernemers. Word daarom Koningsdagpartner.

DOC-Koningsdagpartner

Voor een jaarlijkse bijdrage van €25,- word je Koningsdagpartner. Je verkrijgt het eerste recht op vergunning en indien mogelijk op vaste verkoopplek(ken), onder voorbehoud van programmawijzigingen, beleidswijzigingen, verordeningen van gemeente, politie en brandweer en bestaande/nieuwe contractuele verplichtingen.

Deze bijdrage is niet verplicht, de keuze is aan jou. Wij verstrekken de vergunningen als eerste aan de partners. De plekken die daarna nog beschikbaar zijn, worden over de niet-partners verdeeld.

Voordelen Koningsdagpartner:

 • Vroegtijdige zekerheid omtrent vergunning en locatie
 • Vergunningverstrekking in maart indien aan alle voorwaarden voor de verlening van vergunning zijn voldaan
 • Bevestiging van de langdurige samenwerking
 • Snelle administratieve afhandeling
 • Mogelijkheid voor meerjarenafspraken


Vergunningen Koningsdag 2023

Voor de vergunningverstrekking in 2023 zijn naast het Koningsdag partnership drie criteria vastgesteld die de voorrang bij de verlening van de vergunning beïnvloeden:

 1. Voldoen aan de richtlijnen van de Gemeente Apeldoorn inzake wegwerpplastic
 2. Gezonde(re) voeding (i.p.v. fastfood)
 3. Ondernemers uit Apeldoorn en de regio.

Overzicht:

 • Continuering DOC Koningsdagpartner (optioneel, NIET verplicht!) met
  eerste recht op vergunning en een vaste plek (onder voorbehoud)
 • Continuering van een €50,- horecabijdrage bij de verkoop van etenswaren, alcoholvrije dranken en voor de speciaal toegewezen laag alcohol verkoopvergunningen.
 • Vanwege het beleid van de gemeente Apeldoorn over duurzaamheidsregels bij evenementen is het wegwerpplastic niet meer toegestaan. Al het plastic dat gebruikt wordt, dient te worden ingezameld en hergebruikt. Ook kan gekozen worden voor alternatieven. Voor de vergunning moet u kunnen aantonen dat u aan deze voorwaarde kunt voldoen.
 • Ondernemers krijgen voorrang bij vergunningverstrekking, als zij gezonde(re) voeding aanbieden voor de verkoop i.p.v. fastfood.
 • Op het aanmeldingsformulier voor ondernemers wordt gevraagd of in 2023 aan deze criteria kunt voldoen.
 • Verder krijgen ondernemers uit Apeldoorn en de regio voorrang bij de verlening van vergunning.


Kosten vergunning

Basistarief
Het basistarief voor de vergunning wordt bepaald door de afmeting van je kraam en locatie. Voor goede doelen en een kraam voor een eigen zaak geldt een bijzonder tarief.

 1. Tarief €175,- voor een kraam < 10m
 2. Tarief € 225,- voor een kraam >10 en <20m
 3. Tarief € 250,- voor een kraam >20m
 4. Tarief €60,- voor een kraam voor een goed doel
 5. Tarief €100,- voor een kraam voor uw eigen zaak

Het is niet toegestaan meerdere verkoopkramen op de toegewezen locatie te plaatsen. De vergunning geldt voor één kraam. Wel kun je meerdere vergunningen aan te vragen.

Horecatoeslag
Voor de verkoop van etenswaren, alcoholvrije dranken en voor de zeer beperkte en speciaal toegewezen laagalcoholverkoopvergunningen geldt een horecatoeslag boven het basistarief van €50,- excl. BTW.

Kraam voor eigen zaak
Als je een kraam voor je eigen zaak wilt, kunnen wij deze laten leveren en ophalen voor een tarief van €25,- en transportkosten van €15,- excl. BTW.

Voorwaarden voor de vergunning :

 1. Je bedrijf staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Je bent verplicht je KvK-nummer bij de aanvraag van de vergunning op te geven.
 2. Indien van toepassing moet je voldoen aan de voorschriften bak- en braadinrichtingen en verwarmingstoestellen (Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Team Risicobeheersing).
 3. Je verstrekt een eenduidige beschrijving van de producten die je op Koningsdag wilt aanbieden.
 4. Je verstrekt een korte omschrijving van je bedrijf met logo.
 5. Je mag alleen de producten verkopen waarvoor u een vergunning hebt
  ontvangen. Als je buiten de vergunning treedt, wordt de vergunning ingetrokken en moet je het evenement verlaten. Tevens bestaat de mogelijkheid je een boete op te leggen en het recht op toekomstige vergunningen te ontzeggen.
 6. De kosten voor de vergunning en faciliteiten moeten uiterlijk 14 april 2023 betaald zijn.
 7. De vergunning wordt pas na betaling verstrekt. Er wordt GEEN krediet verleend.
 8. Indien geen betaling ontvangen is per 14 april 2023, verlies je je recht op vergunning en bestaat de mogelijkheid dat je in de toekomst het recht ontzegd wordt.


Promotie van uw stand en producten

Wij mogen gebruik maken van je opgegeven informatie voor de promotie vooraf en tijdens Koningsdag van je stand en producten en voor de vermelding op onze website www.k055.nl. Via onze website (mobiele telefoon app) en social media (facebook, twitter) mogen we aandacht geven aan je bedrijf en producten.

Extra faciliteiten

Stroomfaciliteit Oranjepark/Beekpark en kosten
Alleen voor standhouders in het Oranjepark, het Beekpark en plein Oranjerie bestaat de mogelijkheid van stroomvoorziening. Op andere locaties kunnen we helaas geen zorgdragen voor stroom die je nodig hebt voor het verkopen van je goederen.

Als je gebruik wilt maken van deze stroomvoorziening, wordt hiervoor een bijdrage in de kosten gevraagd van €75- excl. BTW voor een aansluiting van 16 Ampère (230V) met een gewone 2 polige stekker en van €150,- excl. BTW voor een krachtstroom aansluiting van 32 Ampère (400 Volt) met en 5 polige stekker. Dit tarief is inclusief motorbrandstof voor het aggregaat. Dit bedrag wordt vooraf door de DOC gefactureerd en is geen onderdeel van de vergunning.

Samenvattend voor de vergunningsverstrekking op Koningsdag 2022 geldt:

 • Het aanvragen van een vergunning gaat via onze website www.k055.nl
 • De vergunning wordt door de DOC BV verstrekt. De kosten van een vergunning zijn daardoor met 21% BTW belast.
 • Een Kvk-nummer is verplicht.
 • De algemene bepalingen van de DOC BV zijn van kracht. Deze zijn op de website te vinden onder www.k055.nl/algemene-bepalingen-dutch-orange-company-bv/.
 • U dient alle kosten (vergunning en faciliteiten) vooraf te voldoen uiterlijk voor 14 april 2023. Hiervoor krijgt u een factuur.
 • Na ontvangst van betaling sturen wij per e-mail de vergunning voor de standplaats en voor de producten die je mag verkopen. Deze moet je op Koningsdag meenemen en zichtbaar op te hangen in je kraam voor controle.
 • Je mag je kraam alleen plaatsen op de toegewezen plek in de vergunning. Indien de kraam op een andere plek staat, wordt je vergunning ingetrokken en moet je je kraam verwijderen. Tevens bestaat de mogelijkheid op een boete en dat je in de toekomst niet meer in aanmerking komt voor een verkoopvergunning.
 • Je moet rekening houden met omwonenden en ondernemers, die in de buurt van je standplaats op Koningsdag hun zaak open hebben. Je moet ervoor zorgen, dat er voor hen geen overlast ontstaat en je moet de ingang(en) tot hun woning/zaak vrijhouden.
 • Tenslotte is het niet mogelijk om de aangegeven standplaats en omvang te wijzigen. De reden hiervan is dat alle standplaatsen met de te verkopen waren en de grootte vermeld staan in de vergunning die aan ons verleend wordt door de Gemeente Apeldoorn.

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via onze website: www.k055.nl/contact/ of per mail via onze contactpersoon voor ondernemersvergunningen: penningmeester@k055.nl.

Wij wensen u een mooie Koningsdag 2023 toe.