goeie

Informatie verkoopvergunning

Verkoopvergunning Koningsdag 2023

Aanvraag verkoopvergunningen voor Koningsdag 2023 in Apeldoorn
De Dutch Orange Company BV (DOC) verzorgt de verstrekking van commerciële verkoopvergunningen aan ondernemers op Koningsdag in Apeldoorn. De DOC is een volledige dochteronderneming van de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn.

Indien u als ondernemer een vergunning wenst voor de commerciële verkoop kunt u zich aanmelden op onze website www.k055.nl. Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor ondernemers onder www.k055.nl/aanmelden-ondernemers/.
Tevens treft u hier alle informatie aan omtrent beschikbare faciliteiten
en kunt u uw voorkeur voor uw standplaats aangeven en eventueel een tweede verkooppunt aanvragen. Bij het invullen zijn een aantal velden verplicht om uw aanmelding te kunnen verzenden.  Alleen online aanmeldingen via dit formulier worden behandeld.

De aanmeldingstermijn is tot en met donderdag 31 maart 2023.

Koningsdag Apeldoorn wil aantrekkelijk zijn voor u als ondernemer. Wij hechten ook groot belang aan een langdurige en stabiele relatie met focus op Apeldoornse en regionale ondernemers. Wordt daarom ook Koningsdagpartner!

DOC Koningsdagpartner

Voor een jaarlijkse bijdrage van €25,- wordt u Koningsdagpartner. U verkrijgt het eerste recht op vergunning en indien mogelijk uw vaste verkoopplek(ken), onder voorbehoud van programmawijzigingen, beleidswijzigingen, verordeningen van gemeente, politie en brandweer en bestaande/nieuwe contractuele verplichtingen.

Deze bijdrage is niet verplicht, de keuze is aan u. Wij verstrekken de vergunningen als eerste aan de partners. De plekken die daarna nog beschikbaar zijn, worden over de niet-partners verdeeld.

Voordelen Koningsdagpartner:

 • Vroegtijdige zekerheid omtrent vergunning en locatie
 • Vergunningverstrekking in maart indien aan alle voorwaarden voor de verlening van vergunning zijn voldaan
 • Bevestiging van de langdurige samenwerking
 • Snelle administratieve afhandeling
 • Mogelijkheid voor meerjarenafspraken


Vergunningen Koningsdag 202
3

Voor de vergunningverstrekking in 2023 zijn naast het Koningsdag partnership drie criteria vastgesteld die de voorrang bij de verlening van de vergunning beïnvloeden:

 1. Voldoen aan de richtlijnen van de Gemeente Apeldoorn inzake wegwerpplastic
 2. Gezonde(re) voeding (i.p.v. fastfood)
 3. Ondernemers uit Apeldoorn en de regio.

Overzicht:

 • Continuering DOC Koningsdagpartner (optioneel, NIET verplicht!) met
  eerste recht op vergunning en een vaste plek (onder voorbehoud)
 • Continuering van een €50,- horecabijdrage bij de verkoop van etenswaren, alcoholvrije dranken en voor de speciaal toegewezen laag alcohol verkoopvergunningen.
 • Vanwege het beleid van de gemeente Apeldoorn inzake duurzaamheidsregels bij evenementen,het gebruik van wegwerpplastic niet meer is toegestaan. Al het plastic dat gebruikt wordt, dient te worden ingezameld en hergebruikt. Ook kan gekozen worden voor alternatieven voor wegwerpplastic. Voor de vergunning moet u kunnen aantonen dat u aan deze voorwaarde kunt voldoen.
 • Ondernemers krijgen voorrang bij vergunningverstrekking, als zij gezonde(re) voeding aanbieden voor de verkoop i.p.v. fastfood.
 • Op het aanmeldingsformulier voor ondernemers wordt gevraagd of in 2023 aan deze criteria kunt voldoen.
 • Verder krijgen ondernemers uit Apeldoorn en de regio voorrang bij de verlening van vergunning.


Kosten vergunning

Basistarief
Het basistarief voor de vergunning wordt bepaald door de afmeting van uw kraam en locatie. Voor goede doelen en een kraam voor eigen zaak geldt een bijzonder tarief.

 1. Tarief €175,- voor een kraam < 10m
 2. Tarief € 225,- voor een kraam >10 en <20m
 3. Tarief € 250,- voor een kraam >20m
 4. Tarief €60,- voor een kraam voor een goed doel
 5. Tarief €100,- voor een kraam voor uw eigen zaak

Het is niet toegestaan meerdere verkoopkramen op de toegewezen locatie te plaatsen. De vergunning geldt voor één kraam. De mogelijkheid bestaat om meer vergunningen aan te vragen.

Horecatoeslag
Voor de verkoop van etenswaren, alcoholvrije dranken en voor de zeer beperkte en speciaal toegewezen laag alcohol verkoopvergunningen geldt een horecatoeslag boven het basistarief van €50,- excl. BTW.

Kraam voor eigen zaak
Indien u een kraam voor eigen zaak wenst kunnen wij u deze laten leveren en ophalen voor een tarief van €25,-  en transportkosten van €15,- excl. BTW.

Voorwaarden voor de vergunning :

 1. Uw bedrijf staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. U bent verplicht uw KvK nummer bij de aanvraag van de vergunning op te geven.
 2. Indien van toepassing moet u voldoen aan de voorschriften bak- en braadinrichtingen en verwarmingstoestellen (Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Team Risicobeheersing).
 3. U verstrekt ons een eenduidige beschrijving van de producten die u op
  Koningsdag wilt aanbieden.
 4. U verstrekt ons een korte omschrijving van uw bedrijf met logo
 5. U mag alleen de producten verkopen waarvoor u een vergunning hebt
  ontvangen. Indien u buiten de vergunning treedt, wordt de vergunning ingetrokken en moet u het evenement verlaten. Tevens bestaat de mogelijkheid u een boete op te leggen en het recht op toekomstige vergunningen te ontzeggen.
 6. De kosten voor de vergunning en faciliteiten moeten uiterlijk 14 april 2023 betaald zijn.
 7. De vergunning wordt pas na betaling verstrekt. Er wordt GEEN krediet verleend.
 8. Indien geen betaling ontvangen is per 14 april 2023 verliest u uw recht op vergunning en bestaat de mogelijkheid u het toekomstig recht te ontzeggen.


Promotie van uw stand en producten

Wij mogen gebruik maken van uw opgegeven informatie voor de promotie vooraf en tijdens Koningsdag van uw stand en producten en voor de vermelding op onze website www.k055.nl. Via onze website (mobiele telefoon app) en social media (facebook, twitter) mogen we aandacht geven aan uw bedrijf en producten.

Extra faciliteiten

Stroomfaciliteit Oranjepark/Beekpark en kosten
Alleen voor standhouders in het Oranjepark, het Beekpark en plein Oranjerie bestaat de mogelijkheid van stroomvoorziening. Op andere locaties kunnen we helaas geen zorg dragen voor stroom, die u nodig heeft voor het verkopen van uw goederen.

Indien u gebruik wilt maken van deze stroomvoorziening wordt hiervoor een bijdrage in de kosten gevraagd van €75- excl. BTW voor een aansluiting van 16 Ampère (230V) met een gewone 2 polige stekker en van €150,- excl. BTW voor een krachtstroom aansluiting van 32 Ampère (400 Volt) met en 5 polige stekker. Dit tarief is inclusief motorbrandstof voor het aggregaat. Dit bedrag wordt vooraf door de DOC gefactureerd en is geen onderdeel van de vergunning.

Samenvattend voor de vergunningsverstrekking op Koningsdag 2022 geldt:

 1. Aanvragen van vergunning via onze website www.k055.nl
 2. De vergunning wordt door de DOC BV verstrekt. De kosten van een
  vergunning zijn daardoor met 21% BTW belast.
 3. Een Kamer van Koophandel nummer is verplicht.
 4. De algemene bepalingen van de DOC BV zijn van kracht. Deze zijn op de website te vinden onder www.k055.nl/algemene-bepalingen-dutch-orange-company-bv/
 5. U dient alle kosten (vergunning en faciliteiten) vooraf te voldoen uiterlijk voor 14 april 2023. Hiervoor krijgt u een factuur.
 6. Na ontvangst van betaling sturen wij u per e-mail de vergunning voor de standplaats en voor de producten die u mag verkopen. Deze dient u op Koningsdag mee te nemen en zichtbaar op te hangen in uw kraam voor controle.
 7. U mag uw kraam alleen plaatsen op de toegewezen plek in uw vergunning. Indien de kraam op een andere plek staat, wordt uw vergunning ingetrokken en dient u uw kraam te verwijderen. Tevens bestaat de mogelijkheid op een boete en dat u in de toekomst niet meer in aanmerking komt voor een verkoopvergunning.
 8. U dient rekening te houden met omwonenden en ondernemers, die in de buurt van uw standplaats, op Koningsdag hun zaak open hebben. U dient er voor te zorgen, dat er voor hen geen overlast ontstaat en u dient de ingang(en) tot hun woning/zaak vrij te houden.

Tenslotte is het niet mogelijk om de aangegeven standplaats en omvang te wijzigen. De reden hiervan ligt in het feit, dat alle standplaatsen met de verkochte waren en de grootte vermeld staan in de vergunning, die aan ons verleend wordt door de Gemeente Apeldoorn.

Voor vragen kunt u via de Website K055 contact met ons opnemen via
www.k055.nl/contact/ of via onze nieuwe contactpersoon ondernemersvergunningen germa@k055.nl.

Wij wensen u een mooie Koningsdag 2023 toe.